Trinh Cong Son

Dead Men Tell No Tales

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là VC nằm vùng. Tác giã Thiếu Tá Liên Thành. Có thật không? https://www.youtube.com/watch?v=4f-0xUk5otg
 

Tiếng Anh có câu, “Dead men tell no tales”, tam dịch, “Người chết hết nói”.

Trịnh Công Sơn mất ngày 1-4-2001. Liên Thành mất ngày 29-4-2021. Tựa đề của video này là của Thiên Hoàng K. hay của Liên Thành? Xin đồng hương hãy xem lại ở phút 46:50 thì sẽ thấy Liên Thành và Trịnh Công Sơn vẫn còn liên lạc cho đên ngày 28-4-1975 tại SG trước khi LT di cư sang HK và TCS quyết ở lại VN. TCS còn khuyên LT là nên đi vì TCS biết nếu LT ở lại thì sinh mạng của LT sẽ không được an toàn. Theo tôi đoán thì LT khẳng định TCS là người thân cộng vì những bài hát âm hưởng phản chiến mà TCS sáng tác. Chứ thật sự, nếu TCS có hoạt động trực tiếp tiếp tay cho VC thì LT đã bắt giam TCS khi ông ta là trưởng ty CSQG ở Huế từ 1966-1975. Sau khi TCS qua đời rồi LT muốn viết gì thì viết. Sau khi LT mất thì YouTuber muốn mở mạng nói gì thì nói để câu khách và trục lợi.

I want to give LT the benefit of the doubt that LT was a “Zealous anti-communist soldier of VNCH”, but his narratives of TCS contradicted his own assessment of TCS. Being a “Người Quốc Gia” or “Cộng Sản'” makes no difference after 48 years. The same way VC labeled VNCH soldiers as “Lính Ngụy”. The only thing we can all agree that we are Vietnamese. I have no doubt that the quarrel will continue for another 52 years until we and our children are all dead (1975-2075). The universal law of nature, “Impermanence,” will prevail.


Tôi là người lính VNCH; nhiệm vụ chống VC của tôi đã xong. Tôi là người Việt không còn hận thù. Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ tài ba. Ông đã để lại cho VN một kho tài âm nhạc quý báo cho người Việt cả hai miền Nam Bắc. Tội của TCS là không ca ngợi VNCH, không ca ngợi CSBV, mà chỉ là nhân chứng của một cuộc nội chiến Nam-Bắc. Nhờ TCS mà chúng ta mới thưởng thức được những bài hát bất hủ mà những thành phần “chống cộng bằng mồm” ở hải ngoại, dù rất ngưởng mộ nhạc TCS, nhưng lại yếu hèn cố bịt tai, chỉ biết “a dua” theo những thành phần vẫn còn chống cộng quá khích để hợp với thời cuộc. Làm như vậy chẳng khác nào giúp CSBV thành công trong việc gây chia rẻ trong cộng đồng người Việt hải ngoại.

Jim Huynh
July 17, 2023
 

Similar Posts