Chuyện Người Ta

Chuyện Người Ta

Đừng tự cho mình bậc tài ba
Có quyền phê phán chuyện người ta
Một người đàn bà có bản lĩnh
Lúc nào cũng bị mắng với la.

Các ông hãy nhìn lại mình đi
Xem mình đã làm được những gì?
Để người đồng hương thương và nhớ
Để người đồng hương khỏi khinh khi.

Các ông chỉ giỏi tật gièm pha
Khi La Cẩm Tú mở miệng ra
Lật lá tìm sâu đủ mọi chuyện
Cho bà im miệng, không bỏ qua.

Than ơi cộng đồng của chúng ta
Nhiều ông soi mói chuyện bà La
Tha hồ đã kích và phỉ báng
Dù bà ta đúng, vẫn bị la.

Lời khuyên của tôi là thế này
Bỏ ngay thái độ kể từ nay
Ý tưởng xấu xa phải dừng lại
Làm được điều này, thế mới hay.

Nếu không muốn nghe lời khuyên này
Nếu không eMail sẽ có ngày
Tự động đưa vô cái thùng rát
Mong sao các ông hiểu điều này.

Jim Huỳnh
June 23, 2023

Similar Posts