Trái Tim Từ Thiện

Trái Tim Từ Thiện

Lòng từ thiện không cần điều kiện.
Cũng không cần thể hiện công khai,
Cũng không cần thắc mắc đúng sai,
Cứ để mặc con tim thực hiện.

Lòng từ thiện thường hay kiếm chuyện.
Làm thế nào họ bớt khổ đau?
Làm thế nào họ bớt lao đao?
Để con tim khỏi bị xôn xao.

Không cần nói để mọi người biết,
Chỉ cần nghe tiếng gọi con tim.
Đó là lúc tim phải đi tìm,
Lòng vị tha chỉ mình nó biết.

Lòng từ thiện không cần chưng diện,
Vì vẻ đẹp thể hiện bên trong.
Để tự nhiên và không cầu mong,
Lòng từ thiện không cần điều kiện.
###

VietPhilly
August 17, 2023

Similar Posts