Trẻ Già

Posted Posted in Poetry

Trẻ Già Trẻ Già Tình yêu trẻ – tình yêu già Cả hai cũng vậy thật là giống nhau. Trẻ thời cưới trước yêu sau Chỉ vì không biết yêu đau mấy lần.   Già thời thì lại tần ngần Hỏi đi hỏi lại nhiều lần nôn nao. Cứ yêu rồi sẽ tính sau Trẻ […]

Tình Yêu Không Già

Posted Posted in Poetry

Tình Yêu Không Già Tình Yêu Không Già Tình yêu như thuốc cần sa,Nghe qua thì sợ nhưng đa số liều.Đố ai một sớm một chiều,Làm sao có thể biết nhiều về yêu? Cho nên cứ mãi học yêu,Nhưng đừng có dại để yêu cầm đầu.Có yêu mới biêt u sầu,Nếu còn rung động thì […]

Don’t Put Me in a Nursing Home

Posted Posted in Poetry

Don’t Put Me in a Nursing Home Don’t Put Me in a Nursing Home Don’t put me in a nursing home A home that chills me to the bone For people there…are just buying time Hanging on life until they all die. I don’t want to be in a nursing home A dreadful place for […]

Yearning For A Homecoming

Posted Posted in Poetry

Yearning For A Homecoming Yearning For a Homecoming Forty years away from home —A distant faraway land. Clouds from Vietnam arrived,Calling me to come homeTo the place I was born. Our old house is still there,Waiting for me to come home.My parents have returned to the cloudsAnd I’m still here, overseas,Missing them – I squeeze […]

Ước Mơ Cuối Đời

Posted Posted in Poetry

Ước Mơ Cuối Đời Ước Mơ Cuối Đời Bốn mươi năm xa nhà Một phương trời thật xa Mây Việt Nam bay qua Kêu ta trở về nhà Nơi mà ta sinh ra. Ngôi nhà vẫn còn đấy Như trông chờ ta đây Cha mẹ đã theo mây Còn ta ở bên này Chỉ biết […]

Beds, Pillows, and Sheets

Posted Posted in Poetry

Beds, Pillows & Sheets Beds, Pillows, and Sheets We are Nursing Home beds, pillows, and sheets, We are plain and simple, but we comfort those in need. We support them, spend time with them days and nights. Listening to every whisper; catching each tear when they cry. We become best friends when they move into […]

I Was in Nam

Posted Posted in Poetry

I Was in Nam I was in Nam. America! You shipped me to Nam Right after I finished boot camp You ordered me to say bye To the girl I really liked. Telling her the hardest goodbye While she’s due at any time Going to Nam will wreck our lives How am I gonna survive? […]

The Tale of Mother Vietnam

Posted Posted in Poetry

The Tale of Mother Vietnam The Tale of Mother Vietnam I had 100 children born from the legend “Rồng Tiên”. After 4,000 years of upheaval with frequent blood and fire, I survived with ninety-six million children of mine. Millions of them have left me with a guilt they couldn’t hide.   When I was a […]

vietphilly.net

Truyện Mẹ Việt Nam

Posted Posted in Poetry

TRUYỆN MẸ VIỆT NAM TRUYỆN MẸ VIỆT NAM (April 30, 2020 – 45 Năm Tha Hương) Tôi có trăm đứa con giống Rồng Tiên Sau bốn ngàn năm máu lữa triền miên Tôi còn sót lại 96 triệu đứa Vài triệu đứa ra đi chịu thất hứa.   Nhớ thời xưa khi tôi còn con […]

Đoàn Kết

Posted Posted in Poetry

Đoàn Kết Khi người Việt bảo nên đoàn kết Có nghĩa là đánh chết mới thôi Đoàn kết là chữ đầu môi Nói ra như thể nước trôi qua cầu.   Khi người Việt bảo nên chống “chệt” Có nghĩa là nếu mệt thì thôi Không như tuổi trẻ Hong Kong Dám đi tranh đấu […]