Lấy Tình Thương Xóa Bỏ Hận Thù

Lấy Tình Thương Xóa Bỏ Hận Thù

Việt Nam là đất nước chúng ta!
Hàng triệu người lưu lạc phương xa,
Nhưng vẫn nghe tiếng gọi quê hương,
“Các con hãy cho nhau tình thương.”

Hởi những ai còn oán hận đời,
Để cho ai phải thốt nên lời.
Nguyền rủa đồng hương. Ai dám cản?
“Ăn cơm quốc gia, ma cộng sản.”

Hai lá cờ đều có hai màu;
Mỗi lá cờ chôn triệu thương đau.
Bao nhiêu máu thấm cờ vàng, đỏ?
Bao nhiêu giọt lệ đã từng nhỏ?

Hãy tạm dừng và nghĩ lại xem!
Lý do gì bắn giết anh em?
Chã lẽ hai miền, hai quê hương?
Bắc vô Nam, quyên hết tình thương?

Nhớ những người thân nay đã mất,
Nhớ bạn bè vĩnh viễn ra đi.
Nhưng linh hồn họ cũng đôi khi,
Khuyên chúng ta đừng nên oán hận.

Hận thù xiềng ta trong quá khứ;
Tha thứ nhau, tháo bỏ gông cùm.
Chìa khóa vàng mở cữa tình thương,
Hồn ma được về ngửi mùi hương.

Khi Miền Nam vào tay Việt Cộng,
Trăm ngàn người vội vã thoát ly.
“Chân” phải ra đi, “Tim” ở lại.
Giờ mới thấy Chân, Tim đều dại.

Hãy bắt cầu nối lại đại dương,
Cho tương lai và cả Quê Hương.
Cho hòa bình muôn vạn tình thương.
Người hai miền chỉ “Một Quê Hương.”

Hãy đứng lên “Nối Vòng Tay Lớn.”
Phá xích xiềng, xót bỏ hận thù!
Để tình yêu băng lại thương đau,
Bắc và Nam hàn gắn với nhau.

Tình đoàn kết cho ta sức mạnh,
Để thoát ra bóng tối hồ nghi.
Để hận thù tìm lối ra đi,
Tình thương sẽ trị vì dân Việt.
###

VietPhilly
August 19, 2023

Similar Posts