Welcome to VietPhilly.net

The Gateway to Vietnamese American Community of Philadelphia

Click to begin

Welcome to VietPhilly.net
The Gateway to Vietnamese-American Community of Philadelphia.

Mẹ Việt Nam

Thơ Cho Mẹ - Poetry For Mom

Don’t Put Me in a Nursing Home

Don’t Put Me in a Nursing Home Don’t Put Me in a Nursing Home Don’t put me in a nursing home A home that chills me to the bone For people there…are just buying time Hanging on life until they all die. I don’t want to be in a nursing home A dreadful place for

Read More »

Yearning For A Homecoming

Yearning For A Homecoming Yearning For a Homecoming Forty years away from home — A distant faraway land. Clouds from Vietnam arrived, Calling me to come home To the place I was born. Our old house is still there, Waiting for me to come home. My parents have returned to the clouds And I’m still

Read More »

Ước Mơ Cuối Đời

Ước Mơ Cuối Đời Ước Mơ Cuối Đời Bốn mươi năm xa nhà Một phương trời thật xa Mây Việt Nam bay qua Kêu ta trở về nhà Nơi mà ta sinh ra. Ngôi nhà vẫn còn đấy Như trông chờ ta đây Cha mẹ đã theo mây Còn ta ở bên này Chỉ biết

Read More »
2019 Memorial Day

Beds, Pillows, and Sheets

Beds, Pillows & Sheets Beds, Pillows, and Sheets We are Nursing Home beds, pillows, and sheets, We are plain and simple, but we comfort those in need. We support them, spend time with them days and nights. Listening to every whisper; catching each tear when they cry. We become best friends when they move into

Read More »

I Was in Nam

I Was in Nam I was in Nam. America! You shipped me to Nam Right after I finished boot camp You ordered me to say bye To the girl I really liked. Telling her the hardest goodbye While she’s due at any time Going to Nam will wreck our lives How am I gonna survive?

Read More »

The Tale of Mother Vietnam

The Tale of Mother Vietnam The Tale of Mother Vietnam I had 100 children born from the legend “Rồng Tiên”. After 4,000 years of upheaval with frequent blood and fire, I survived with ninety-six million children of mine. Millions of them have left me with a guilt they couldn’t hide.   When I was a

Read More »
vietphilly.net

Truyện Mẹ Việt Nam

TRUYỆN MẸ VIỆT NAM TRUYỆN MẸ VIỆT NAM (April 30, 2020 – 45 Năm Tha Hương) Tôi có trăm đứa con giống Rồng Tiên Sau bốn ngàn năm máu lữa triền miên Tôi còn sót lại 96 triệu đứa Vài triệu đứa ra đi chịu thất hứa.   Nhớ thời xưa khi tôi còn con

Read More »

Đoàn Kết

Đoàn Kết Khi người Việt bảo nên đoàn kết Có nghĩa là đánh chết mới thôi Đoàn kết là chữ đầu môi Nói ra như thể nước trôi qua cầu.   Khi người Việt bảo nên chống “chệt” Có nghĩa là nếu mệt thì thôi Không như tuổi trẻ Hong Kong Dám đi tranh đấu

Read More »

Sao Vẫn Còn Ngu

Sao Vẫn Còn Ngu?   Đồng chí sao vẫn còn ngu,bốn mươi năm vẫn cầm cu tụi Tàu.Khôn nhà dại chợ khác nào,dân nghèo thì đánh, còn Tàu thì khao. Nghìn năm không đủ hay sao?Hoàng Sa quần đảo biết bao anh hùng.Hy sinh chiến đấu đến cùng,thà liều tử mạng, anh hùng noi gương.

Read More »
2018 Bieu Tinh Chong DVH Chinatown

Chống Cộng Xưa Nay

Chống Cộng Xưa Nay Ngày xưa chống cộng bằng bomNgày nay chống cộng bằng mồm bằng loaKhi nào hắn đến Phila (ĐVH)Mau đem biểu ngữ chưởi cha thằng hề. Ngày xưa chống cộng nằm vùngNgày nay chụp mũ người cùng quốc giaKhi nào hắn phá PhilaAi không đả đảo là ta chụp đầu. Ngày xưa

Read More »

Nước Việt Nam Rồi Sẽ Về Đâu?

Nước Việt Nam Rồi Sẽ Về Đâu? Tôi có trăm đứa con giống Rồng Tiên Sau bốn ngàn năm máu lửa triền miên Tôi còn sót lại 96 triệu đứa Hàng triệu đứa ra đi chịu thất hứa.   Nhớ thời xưa khi tôi còn con gái Thằng chệt Tàu xăm chiếm cưởng hôn tôi

Read More »

THE PEOPLE YOU KNOW