Trinh Cong Son

Người Việt Quốc Gia Chết Vẫn Không Tha

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là VC nằm vùng. Tác giã Thiếu Tá Liên Thành.  https://www.youtube.com/watch?v=4f-0xUk5otg
 

Sau khi lắng nghe video này nhiều lần, tôi vẫn còn có nhiều câu hỏi hơn câu trả lời. Liên Thành giữ một nhiệm vụ rất quan trọng trong vai trò chống tình báo CSBV tại TT Huế của chính quyền VNCH rất dài từ năm 1966-75. Có thể nói không ai hiểu rõ tình báo CSBV và TCS hơn Liên Thành? Thế nhưng tại sao LT không xử lý TCS trong suốt gần 9 năm tại chức, mà còn chiêu hồi TCS làm điệp viên hai mang (Double agent) cho VNCH. Liên Thành đã nuôi ong tay áo và đã bị TCS trở mặt blackmail lại?

Theo lời của Liên Thành, nguyên văn như sau về Chùa Từ Đàm và Trí Quang ở phút 3:55, “Hầu như không có một cơ quan an ninh nào của chính quyền VNCH dám xờ vào các tổ nằm vùng, hầu như công khai này. Họ chỉ lấy vải thưa che mắt thánh, nhưng thật tình không ai dám đụng họ cả. Nếu đụng đến họ là sẽ bị (chụp mũ) tàn dư mật vụ Nhu-Diệm, là đàn áp PG, là tàn đời.” Có phải LT cũng đã sợ TCS và Trí Quang chụp mũ là tàn dư mật dụ Nhu-Diệm không? Vì thế mà Liên Thành không dám xử lý TCS cho đến ngày 28-4-75 hai người vẫn còn liên lạc nhau ở phút 46:50, hay LT nể tình cảm giữa TCS và anh trai của LT nên không dám xử lý TCS???

Tiếng Anh có câu, “Dead men tell no tales.” Kết luận của tôi là thế này, “LT cũng tham an cầu vinh, tham sống sợ chết như những tướng lãnh sau thời gian đảo chánh, ở phút 9:20.” Hơn hai trăm ngàn dân quân cán chính của VNCH bỏ chạy sang HK sau 30-4-75, và rồi tiếp tục chống cộng bằng mồm là sao chỉ vì hai chữ “quốc gia” mà VNCH với số tuổi thọ chỉ được 20 năm (1955-1975) trong khi họ an cư lạc nghiệp và tự do trên nước Mỹ hơn 48 năm (1975-2023) mà vẫn còn mang nổi hận CS của người quốc gia là sao? Sống thêm được 48 năm là một thời gian quá dài mà vẫn còn hận và đánh phá lẫn nhau trên đất khách quê người. Hơn 58 ngàn lính Mỹ hy sinh trong chiến tranh VN khi đa số họ chỉ từ 18-25 tuổi. Cha mẹ họ đâu có hận chiến tranh VN đã giết con cái họ như người quốc gia và CS đâu.

Người Việt chúng ta, cả hai miền Nam Bắc, đếu là nạn nhận của một chiến tranh ý thức hệ giữa HK và Liên Sô+Trung Cộng. Đâu có ai được chon sinh ra ở miền Nam hay Bắc. Mình sinh ra và lớn lên ở Miền Nam nên được đặc cho cái tên lớt là “quốc gia”, và người Việt sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc thì bị gắn cho cái tên lót “Cộng sản.” Trong khi CSBV thì gắn cho VNCH cái tên “Ngụy.” Ai đúng ai sai? Ai có quyền phê phán người khác. Chẳng khác nào thực dân Pháp đã gắn cho VN, Cambodia, và Lào cái tên “lạc hậu” rồi tự lấy quyền đô hộ VN. Rồi muốn đồng hóa tín ngưởng của người Việt, bỏ đạo thờ ông bà, đạo Phật , để theo đạo TCG và có được cơ hội thăng hoa như gia đình NĐD, rồi đến Thiệu (cũng là đạo theo bên vợ) trong vai trò lãnh đạo VNCH cho đến 30-4-75. Đó cũng là một lý do tại sao kỳ thị tôn giáo giữa chính quyền gia đình trị của Diệm, rồi kế tiếp đến Thiệu. Vì lý do đó. CSBV đã lợi dụng cơ hội và cho cán bộ nằm vùng mặc áo cà sa len lõi vàò PG và thúc dục Trí Quang làm loạn. Lỗi từ đâu và từ ai mà ra?

Có ai tự hỏi nếu ngày 30-4 được kéo dài thêm 5 năm (30-4-1980) thì có thể LT, Bằng Phong, etc.. đã tử trận từ lâu, và có thể có hơn 1 triệu người lính cả hai miền sẽ chết thêm. Người dân Nam Hàn và Triều Tiên đâu có tranh luận vấn đề quốc gia hay CS như VN đâu? China và Taiwan cũng vậy. Họ chỉ muốn quốc gia của họ thống nhất (reunification) mà thôi – Nam Hàn và Triều Tiên là một, China và Taiwan là một. Miền Bắc và Miền Nam là một. Phải có bên thắng bên thua thì cuộc chiến mới chấm dứt. Thắng làm vua, thua làm giặc là vậy đó. 

Quốc gia, cộng sản là ai?
Miền Nam, miền Bắc cả hai đều là
Việt Nam tên gọi quê nhà
Quê hương yêu dấu, chớ mà chống quyên.
###
VietPhilly
July 19, 2023

Similar Posts