Đoàn Kết

DVH

Khi người Việt bảo nên đoàn kết

Có nghĩa là đánh chết mới thôi

Đoàn kết là chữ đầu môi

Nói ra như thể nước trôi qua cầu.

 

Khi người Việt bảo nên chống “chệt”

Có nghĩa là nếu mệt thì thôi

Không như tuổi trẻ Hong Kong

Dám đi tranh đấu quyết không sợ gì.

 

Người Việt Nam tính hay nói dóc

Hay xúm nhau dăm cốc cho vui

Ngày xưa chống cộng bằng bomb

Qua đây chống cộng bằng mồm bằng loa.

 

Người Việt Nam vốn dòng hào kiệt

Chỉ có mình tự biết mà thôi

Chống cộng từ thuở thôi nôi

Đến khi có chuyện ngặm môi khép mồm.

 

Jim Huynh

December 7, 2019