Album

2019-Đêm Ca Nhạc Đấu Tranh Chống Trung Cộng (CĐNVQG Phila, Nam Jersey & Du Ca Lam Sơn)

2019-Đêm Ca Nhạc Đấu Tranh Chông Trung Cộng (CĐNVQG Phila, Nam Jersey & Du Ca Lam Sơn)

Leave a Reply