Sao Vẫn Còn Ngu?

Đồng chí sao vẫn còn ngu,
bốn mươi năm vẫn cầm cu tụi Tàu.
Khôn nhà dại chợ khác nào,
dân nghèo thì đánh, còn Tàu thì khao.

Nghìn năm không đủ hay sao?
Hoàng Sa quần đảo biết bao anh hùng.
Hy sinh chiến đấu đến cùng,
thà liều tử mạng, anh hùng noi gương.

Đồng chí nhìn thử trong gương,
xem mình có giống dân thường hay không?
Dân nghèo moi kiếm từng đồng,
các ông đồng chí, ngồi không đếm tiền.

Chỉ giỏi ăn hiếp dân hiền,
tham nhũng hối lộ, đồng tiền của dân.
Đồng chí như thế là đần,
khôn nhà dại chợ nên cần nghe đây.

Ta khuyên đồng chí thế này,
Để dân yêu nước được ngày tự do.
Cho dân phản đối thật to,
Tàu cộng mới nễ, sợ lo dân mình.

Không như đồng chí nín thinh,
bởi vậy Tàu cộng động tình tiến xa.
Trường Sa là đất của ta,
nếu không quyết giữ, chắc là mất luôn.

Viet Philly
Mùa Xuân 2015
Kỷ Niệm “40 Năm Tha Hương”