Những Gương Mặt Thơ Ngây

Click to begin

Âm Hưởng Thời Hoa Phượng

Feel free to look around

Click to begin

Tình Yêu Tuổi Học Trò

Click to begin

Vị Chua Của Trái Chùm Ruột

Click to begin

Mẹ Việt Nam

Click to begin

Rediscover Vietnam History

Dennis_Best
The embodiment of US Marines Motto "Semper Fidelis" at the Philadelphia Vietnam Veterans Memorial on the Spring cleaning day
The embodiment of US Marines Motto "Semper Fidelis" at the Philadelphia Vietnam Veterans Memorial on the Spring cleaning day
The embodiment of US Marines Motto "Semper Fidelis" at the Philadelphia Vietnam Veterans Memorial on the Spring cleaning day

Mẹ Việt Nam

Thơ Cho Mẹ - Poetry For Mom

vietphilly.net

Truyện Mẹ Việt Nam

TRUYỆN MẸ VIỆT NAM TRUYỆN MẸ VIỆT NAM (April 30, 2020 – 45 Năm Tha Hương) Tôi có trăm đứa con giống Rồng Tiên Sau bốn ngàn năm máu lữa triền miên Tôi còn sót lại 96 triệu đứa Vài triệu đứa ra đi chịu thất hứa.   Nhớ thời xưa khi tôi còn con

Read More »

The Tale of Mother Vietnam

The Tale of Mother Vietnam The Tale of Mother Vietnam I had 100 children born from the legend “Rồng Tiên” After 4,000 years of upheaval with frequent blood and fire I survived with ninety-six million children of mine Millions of them have left me with a guilt they couldn’t hide. When I was a young

Read More »