Poetry For Mother Vietnam
Thơ Cho Mẹ Việt Nam

Trẻ Già

Trẻ Già Trẻ Già Tình yêu trẻ – tình yêu già Cả hai cũng vậy thật là giống nhau. Trẻ thời cưới trước yêu sau Chỉ vì không biết yêu đau mấy lần.   Già thời thì lại tần ngần Hỏi đi hỏi lại nhiều lần nôn nao. Cứ yêu rồi sẽ tính sau Trẻ

Read More »

Tình Yêu Không Già

Tình Yêu Không Già Tình Yêu Không Già Tình yêu như thuốc cần sa,Nghe qua thì sợ nhưng đa số liều.Đố ai một sớm một chiều,Làm sao có thể biết nhiều về yêu? Cho nên cứ mãi học yêu,Nhưng đừng có dại để yêu cầm đầu.Có yêu mới biêt u sầu,Nếu còn rung động thì

Read More »

Don’t Put Me in a Nursing Home

Don’t Put Me in a Nursing Home Don’t Put Me in a Nursing Home Don’t put me in a nursing home A home that chills me to the bone For people there…are just buying time Hanging on life until they all die. I don’t want to be in a nursing home A dreadful place for

Read More »

Yearning For A Homecoming

Yearning For A Homecoming Yearning For a Homecoming Forty years away from home —A distant faraway land. Clouds from Vietnam arrived,Calling me to come homeTo the place I was born. Our old house is still there,Waiting for me to come home.My parents have returned to the cloudsAnd I’m still here, overseas,Missing them – I squeeze

Read More »

Ước Mơ Cuối Đời

Ước Mơ Cuối Đời Ước Mơ Cuối Đời Bốn mươi năm xa nhà Một phương trời thật xa Mây Việt Nam bay qua Kêu ta trở về nhà Nơi mà ta sinh ra. Ngôi nhà vẫn còn đấy Như trông chờ ta đây Cha mẹ đã theo mây Còn ta ở bên này Chỉ biết

Read More »

Beds, Pillows, and Sheets

Beds, Pillows & Sheets Beds, Pillows, and Sheets We are Nursing Home beds, pillows, and sheets, We are plain and simple, but we comfort those in need. We support them, spend time with them days and nights. Listening to every whisper; catching each tear when they cry. We become best friends when they move into

Read More »