Phim VN – Thương Nhớ Ở Ai?

Truyện Mẹ Việt Nam

VietPhilly xin giới thiệu với đồng hương “Thương Nhớ Ở Ai” một bộ phim tình cảm xã hội về hoàn cảnh của người dân ở làng “Đông” Bắc Việt sau khi thực dân Pháp bị đánh bại và đến khi nội chiến Nam-Bắc chấm dứt vào ngày 30-4-1975. Nên chọn “Watch on YouTube” để xem toàn bộ phim.

Hãy cố gắng xem hết bộ phim này (34 tập), biên soạn từ cuốn tiểu thuyết “Bến Không Chồng” để chúng ta có thể thông cảm những đau khổ người dân miền Bắc đã trải qua trong chiến tranh Việt Nam.

Hãy xem bộ phim này với tư duy của một người Việt Nam không còn hận thù để chúng ta nhận thức được chúng ta đều là nạn nhận của ngoại bang chỉ vì ý thức hệ khác nhau. Không phải chỉ có miền Nam bị mất mác; người dân miền Bắc cũng đã mất mác rất nhiều khi hầu hết tất cả bộ đội gởi vô Nam đều không trở về làng Đông. Bởi thế mà các bà góa phụ mổi ngày đều ra bến đò ngồi chờ chồng trở về. Vì thế bến đò mới có tên là “Bến không chồng”