Nước Việt Nam Rồi Sẽ Về Đâu?

Tôi có trăm đứa con giống Rồng Tiên

Sau bốn ngàn năm máu lửa triền miên

Tôi còn sót lại 96 triệu đứa

Hàng triệu đứa ra đi chịu thất hứa.

 

Nhớ thời xưa khi tôi còn con gái

Thằng chệt Tàu xăm chiếm cưởng hôn tôi

Hai con tôi Trắc-Nhị nổi thiên lôi

Quyết sống chết cởi voi rừng đánh chệt.

 

Thân con gái làm sao mà chống được

Lũ Hán Tàu, toàn mặc ngựa đầu trâu

Hơn ba năm cầm cự cũng khá lâu

Tàu đông quá, con tôi đành tuẩn tiết.

 

Ngô Quyền đứa con trai tâm huyết

Dù ngàn năm nó vẫn quyết trả thù

Sông Bạch Đằng sẽ chôn chệt thật sâu

Dưới tay nó tụi chệt Tàu sẽ sợ.

 

Lũ Hán Tàu với ngàn năm đô hộ

Ép Mẹ đây lấy thằng chệt làm chồng

Sau thằng Tàu lại đến mấy thằng Tây

Chúng thay nhau dày vò thân xác Mẹ.

 

Thế chiến 2 Mẹ tưởng đâu thoát nạn

Rồi thằng Tây lại trơ trẻn trở về

Đuổi nó đi nhưng nó vẫn khinh chê

Mẹ nổi giận quyết sống còn với nó.

 

Điện Biên Phủ Mẹ dạy thằng chó chết

Mẹ bao vây pháo kích chúng liên miên

Pháp bị thua nên tên Mỹ nhảy vô

Năm 54 xé Mẹ thành hai mảnh.

 

Đứa ngoài Bắc thì thiếu ăn thiếu mặc

Nhưng tối về Bác dặn nhớ rình nhau

Đứa trong Nam biết đùm bộc lẫn nhau

Nên cuối tuần thì xi nê đá bóng.

 

Nhưng đời Mẹ gặp toàn điều bất hạnh

Hòa bình đâu chỉ tạm được vài năm

Lệnh Bác Hồ…đồng chí gởi vô Nam

Phải cố chiếm miền Nam cho bằng được.

 

Năm 75 thân Mẹ được thống nhất

Giải phóng sao có đứa khóc đứa cười

Đứa ngoài Bắc vô Nam để kiếm chác

Đứa trong Nam thoát xác chạy ra khơi.

 

Hỏi con, bao vạn đứa chết trên khơi?

Bao nghìn đứa trong rừng sâu nước độc?

Bao nhiêu đứa bị hải tặc cưởng hiếp?

Và bao nhiêu đứa cho cá ăn thây?

 

Mẹ đớn đao chỉ vì con đau đớn

Vượt biển khơi để được sống tự do

Không bao lâu nay con lại âu lo

Tụi chó chết giờ qua đây đánh phá.

 

Đàm Vĩnh Hưng chỉ là thằng tiểu tốt

Dốt nát đầu phải đi hát kiếm ăn

Đảng lăng xê dùng hắn để quốc doanh

Qua Mỹ hát chỉ để ru ngủ trẻ.

 

Việt kiều trẻ rẩy đầy đứa ngu dại

Đầy Bolsa và đầy cả Phila

Hắn qua đây sẽ bị hét với la

Việt quốc gia thiếu gì người giữ lửa.

 

Đàm Vĩnh Hưng chỉ là tên hát mướn

Không ma mời thì nó hát cho ai?

Chống bầu show là một đá giết hai

Chiến thuật ấy không bao giờ sai lạc.

—————————————-

Tưởng đâu cuộc sống đã yên

Ai ngờ gặp phải thằng điên gần nhà

Phải chi hắn ở Bolsa

Đừng qua quậy phá Phila tui mừng.


Jim Huynh

August, 2019

VietPhilly.net

The People You Know