vietphilly.net

Truyện Mẹ Việt Nam

Posted Posted in Poetry For Mom

TRUYỆN MẸ VIỆT NAM TRUYỆN MẸ VIỆT NAM (April 30, 2020 – 45 Năm Tha Hương) Tôi có trăm đứa con giống Rồng Tiên Sau bốn ngàn năm máu lữa triền miên Tôi còn sót lại 96 triệu đứa Vài triệu đứa ra đi chịu thất hứa.   Nhớ thời xưa khi tôi còn con […]

The Tale of Mother Vietnam

Posted Posted in Poetry For Mom

The Tale of Mother Vietnam The Tale of Mother Vietnam I had 100 children born from the legend “Rồng Tiên” After 4,000 years of upheaval with frequent blood and fire I survived with ninety-six million children of mine Millions of them have left me with a guilt they couldn’t hide. When I was a young […]